Program pilotażowy Planu osobistego

Niedawno ogłosiliśmy zamiar wprowadzenia subskrypcji dla klientów indywidualnych. Rozpoczynając działania zmierzające do pilotażu nowej oferty — Planu osobistego — oraz zdobywania wiedzy o tym, jakie przynosi rezultaty, i jej rozwijania, chcemy napisać więcej o tym, jak ten program ma działać.

Jaki jest cel wprowadzenia subskrypcji dla klientów indywidualnych?

 • Rozwój: dane z istniejących programów subskrypcji Udemy wskazują, że udostępnienie osobom chętnym do nauki większej liczby opcji — czyli zarówno subskrypcji, jak i zakupów konkretnych kursów z listy — zwiększa potencjał zysków, jakie mogą osiągnąć instruktorzy i Udemy.
 • Trwałość: uczestnicy kursów, którzy wyrabiają w sobie nawyk regularnej nauki, zyskują z platformy Udemy dodatkową wartość i pozostają z nami, co z czasem tworzy dodatkową wartość dla instruktorów.
 • Zgodność z celami: misja Udemy to lepsze życie dzięki nauce. Model subskrypcji premiuje instruktorów tworzących angażujące użytkowników treści i pomaga osobom uczącym się osiągać cele miesiąc po miesiącu.

Jaka będzie struktura programu?

 • Treść: początkowy program pilotażowy będzie składał się z kursów w języku angielskim z kolekcji Udemy for Business.
 • Dostęp: uczestnicy będą płacić za miesięczny dostęp do subskrypcji z możliwością wyświetlania bez ograniczeń zawartych w niej treści. W przypadku osób zapisujących się na subskrypcję po raz pierwszy może być dostępny okres próbny pozwalający na zapoznanie się z treścią kolekcji.
 • Odbiorcy: program pilotażowy początkowo dostępny będzie dla niewielkiego odsetka użytkowników w krajach anglojęzycznych. Będziemy zbierać dane i jeżeli potwierdzą one, że program zapowiada się obiecująco, będziemy go rozwijać i poszerzać jego dostępność.
 • Wypłaty: wypłaty będą realizowane zgodnie z modelem Udemy for Business: 25% miesięcznych przychodów zostanie przeznaczonych dla instruktorów, a każdy z nich otrzyma część tej kwoty proporcjonalną do udziału obejrzanych minut ich kursów w całej puli. Na potrzeby tych obliczeń przychody i wykorzystanie w ramach Planu osobistego będą mierzone oddzielnie od przychodów i wykorzystania w Udemy for Business i Udemy Pro.
 • Zasady udziału: kryteria uczestnictwa będą w Planie osobistym takie same jak w Udemy for Business. Dotyczy to także tego zasad kwalifikowania kursów i wymagań dotyczących ich wyłączności.

Co będzie mierzył program pilotażowy?

 • Naukę: chcemy zorientować się, jak uczestnicy kursów reagują na nową ofertę subskrypcji. Będziemy obserwować, ile czasu uczestnicy kursów poświęcają na naukę, jak często się uczą i jak wybierają to, czego chcą się nauczyć.
 • Przychody: wierzymy, że subskrypcje doprowadzą do stałego wzrostu przychodów instruktorów i Udemy. Aby kontrolować postępy w osiąganiu tego celu, będziemy mierzyć efekty oferty subskrypcyjnej na krótkoterminową konwersję (zarówno w przypadku subskrypcji jak i zakupów kursów z listy) oraz na przychody w ujęciu długoterminowym. Jako że wartość subskrypcji będzie zależała od utrzymania w niej osób uczących się, zdajemy sobie sprawę, że wyciągnięcie wniosków będzie wymagało czasu i testów.
 • Pomoc: aby subskrypcje zapewniały instruktorom wartość, nie mogą wiązać się z nieproporcjonalnymi nakładami pracy. Będziemy zatem śledzić liczbę pytań na uczestnika kursu zadawanych w ramach subskrypcji.

Jakie funkcje powstaną na potrzeby pilota?

Oprócz podstawowych funkcji dla osób uczących się, takich jak możliwość zarządzania subskrypcjami, chcemy w trakcie programu pilotażowego wprowadzić szereg nowych elementów na platformę. Należą do nich:

 • Dedykowane comiesięczne raporty o przychodach instruktora
 • Testy rozszerzonych zabezpieczeń antypirackich w kursach uczestniczących w programie
 • Wyróżnienie wizualne kursów dostępnych w ramach subskrypcji
 • Solidny mechanizm wprowadzania uczestników kursów, który ułatwi subskrybentom jak najszybsze rozpoczęcie nauki
 • Nowe działania marketingowe, które pomogą uczestnikom kursów zachować motywację i realizować cele

Wykłady z kursów objętych testami zabezpieczeń antypirackich nie będą dostępne do pobrania, nawet jeśli instruktor udostępnił taką możliwość.

W ramach tego programu pilotażowego chcemy skupić się na pomaganiu uczestnikom kursów w zaangażowaniu się w naukę i konsekwentnym realizowaniu celów. W miarę zdobywania wiedzy o tym, jak uczestnicy reagują na program pilotażowy, rozważymy możliwość wprowadzenia innych funkcji pomagających w subskrybowaniu kursów, angażowaniu się w ich treść i zachęcających do wracania po więcej.

Plany na przyszłość

Jak zawsze naszym celem jest nauka, adaptacja i rozwój z myślą o odległej perspektywie czasowej. W najbliższych miesiącach, w trakcie trwania programu pilotażowego, będziemy instruktorom przekazywać kolejne informacje, abyście byli na bieżąco z naszymi postępami i wiedzieli, co planujemy.

Wierzymy, że danie osobom uczącym się możliwości wyboru zakupu i subskrypcji jako sposobu realizowania celów, wzmocni Udemy, przyniesie większe zarobki instruktorom i pozwoli jeszcze lepiej realizować misję poprawiania poziomu życia dzięki nauce.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz przekazywania sugestii i opinii w społeczności instruktorów.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs