Aktualizacja warunków współpracy z instruktorami w celu przejścia na kolejny etap rozwoju

Kiedy patrzymy w przyszłość, zawsze myślimy przede wszystkim o Was, czyli naszych instruktorach. W jaki sposób możemy rozszerzać ekosystem Udemy, tak aby więcej uczestników korzystało z Waszej wiedzy nie tylko w wyniku kolejnej kampanii promocyjnej ani nawet w ciągu kolejnego roku, lecz w jeszcze dłuższej perspektywie?

 

Aby zapewnić zrównoważony rozwój zarówno instruktorom, jak i Udemy, aktualizujemy warunki współpracy z instruktorami i programy promocyjne. Zmiany obejmują uproszczenie modelu udziału w przychodach i rozszerzenie warunków naszego programu subskrypcji.

 

1. Zmiany w modelu udziału w przychodach

 

Zanim przejdziemy do szczegółów – nie spodziewamy się, że ta zmiana będzie miała znaczny wpływ na finanse większości z Was. Nowy model przewiduje nowe formy marketingu i umożliwia nam inwestowanie w długoterminowy rozwój. W ujęciu krótkoterminowym niektórzy z Was mogą zaobserwować wzrosty lub spadki udziału w przychodach, ale w większości przypadków będzie on na stałym poziomie.

 

Na czym polega ten nowy model i co on oznacza dla instruktorów?

 

Dnia 3 maja wprowadzimy mieszany model udziału w przychodach, w ramach którego będzie obowiązywał 37% udział ze sprzedaży niewygenerowanej przez promocje instruktora i oraz obecny udział wynoszący 97% dla sprzedaży wygenerowanej przez instruktora.
Zastąpi to wcześniej istniejące udziały w wysokości 25% i 50% przypisane odpowiednio do sprzedaży poprzez płatne kanały i sprzedaży bezpośredniej.

 

Staraliśmy się, aby ta zmiana była możliwie jak najmniej uciążliwa dla instruktorów. Nowy podział jest oparty na faktycznych danych historycznych, z których wyciągnęliśmy średni udział ze wszystkich płatnych i bezpośrednich kanałów sprzedaży. Dlatego nie spodziewamy się, że nowy model udziału w przychodach znacząco zmieni ostateczne dochody uzyskiwane przez instruktorów.

 

Dlaczego więc aktualizujemy udziały w przychodach?

 

Wraz z rozwojem platformy Udemy napotkaliśmy ograniczenia, jakie stwarza obecny model.

  • Pomniejsza on mieszany udział instruktorów w przychodach, podczas gdy Udemy prowadzi bardziej skuteczny płatny marketing na szeroką skalę. Ponieważ z roku na rok nasze inwestycje w marketing są coraz większe, łączny udział instruktorów w przychodach ze sprzedaży płatnej i bezpośredniej zmienił się z 50% na 25%.
  • Powoduje to rozbieżności w przypadku zarobków na uczestnika — zarobki instruktorów ze sprzedaży afiliacyjnej wynoszą połowę zarobków ze sprzedaży za pośrednictwem wiadomości e-mail, mimo że koszty obsługi tych uczestników są takie same.
  • Regulacje, takie jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), wprowadziły restrykcje dotyczące plików cookie i innych metod śledzenia cyfrowego, więc zmienny dochód z obecnego modelu zagraża naszej możliwości codziennego inwestowania w kanały marketingowe takie jak reklamy oparte na kliknięciach.
  • Stary model nieproporcjonalnie motywował do lokowania kapitału w krótkoterminowy marketing oparty na konwersji. Chcemy inwestować w nowe, obiecujące kanały, które dadzą długoterminowe rezultaty, ale niekoniecznie przyniosą natychmiastową sprzedaż, takie jak reklamy telewizyjne lub promocje na poziomie kategorii.

 

Jak wpłynie to na raport przychodów?

 

Kiedy nowy model zacznie obowiązywać od 3 maja, w raporcie przychodów sprzedaż będzie podzielona według kanałów i wciąż będziecie mieć dostęp do danych o przychodach na sprzedaż w ciągu kilku godzin od każdej transakcji. Na rok 2021 planujemy także wprowadzenie poprawek do raportu przychodów, co będzie odzwierciedlać nasze dalsze inwestycje w kanały marketingowe oraz odpowiednie dostosowanie modelu atrybucji. Zapewnimy dostęp do przejrzystych informacji o wynikach kursów w przypadku poszczególnych kanałów.

 

 

W ramach tej zmiany ujednolicimy sposób, w jaki obsługujemy 3% opłatę transakcyjną opisaną w naszych obecnych warunkach. Wcześniej opłata ta była stosowana niespójnie w zależności od typu sprzedaży, rynku, kanału i urządzenia. W przyszłości zamierzamy robić to bardziej konsekwentnie.

 

 

Jak zawsze w raporcie przychodów na liście „Zakupy” będzie można zobaczyć szczegółowy podział podatków, opłat i konwersji walut, które miały zastosowanie w przypadku danej sprzedaży.

 

Co stanie się z Programem wspomagania marketingowego?

 

Program wspomagania marketingowego został wprowadzony, gdy w ramach płatnego marketingu promowaliśmy tylko wybrane kursy.

Obecnie w ciągu typowego miesiąca Udemy kieruje miliony odwiedzających do tysięcy wyjątkowych kursów.

Nawet kursy, które nie należą do Programu wspomagania marketingowego, są sprzedawane dzięki ruchowi generowanemu przez te działania marketingowe, chociaż nie są one bezpośrednio promowane.

 

Dnia 3 maja Program wspomagania marketingowego zostanie zakończony i będziemy oferować możliwość bezpośredniej płatnej reklamy dla wszystkich kursów w Udemy.

 

To, w jaki sposób i gdzie Wasze kursy będą pojawiać się w ramach zewnętrznego marketingu Udemy, będzie zależało jak zwykle od czynników takich jak potencjalny zasięg tematu, poziom wiarygodności społecznej i wyniki w bieżącej kampanii oraz poprzednich kampaniach.

 

2. Rozszerzenie programu subskrypcji

 

W kwietniu rozpoczniemy pilotażowy program subskrypcji Udemy Business dla klientów indywidualnych na rynku angielskim. Nasze nowe warunki rozszerzają zakres programu Udemy Business, który będzie dawał możliwość oferowania subskrypcji klientom indywidualnym.

 

Program pilotażowy pomoże nam zrozumieć, jak subskrypcje wpływają na nawyki uczestników kursów związane z nauką, kondycję rynku i Wasze zarobki. Jeśli uczestnicy okażą zainteresowanie, będą rozpoczynać subskrypcje i aktywnie korzystać z dostępnych opcji, program pilotażowy zostanie rozszerzony.

 

Program pilotażowy jest rozszerzeniem istniejącego programu subskrypcji Udemy Business. Więc jeśli będziecie brać udział w programie Udemy Business w kwietniu, gdy będziemy uruchamiać program pilotażowy, Wasze treści zostaną automatycznie w nim uwzględnione.

 

Co dalej?

 

Wiemy, że jest wiele kwestii, które musicie zrozumieć i wziąć pod uwagę w kontekście wpływu nadchodzących zmian na Wasze firmy. Będziemy udostępniać więcej informacji na temat pilotażowego programu subskrypcji podczas jego wdrażania w kwietniu. Będziemy także wysyłać aktualizacje później w ciągu roku, w miarę jak będziemy testować, usprawniać i rozwijać ten program. Wyślemy także przypomnienie o nowym modelu udziału w przychodach przed jego wdrożeniem, które odbędzie się 3 maja.

 

Nie spodziewamy się, aby którekolwiek z tych zmian znacząco wpłynęły na działalność większości instruktorów w krótkoterminowej perspektywie, mamy jednak świadomość, że chcecie je w pełni zrozumieć. Jeśli chcecie zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wprowadzanych zmian, zapoznajcie się z najnowszymi wersjami Warunków instruktora i
Polityki w zakresie promocji w naszym Centrum pomocy. W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem społeczności instruktorów lub przesłanie wiadomości na adres [email protected].

 

Wiemy, że rozwijając swoją działalność w Udemy, liczycie na to, że będziemy się dalej rozwijać i doskonalić, tak jak my liczymy na to, że Wy będziecie dzielić się swoją wiedzą ze światem. Z niecierpliwością czekamy, aż Udemy przejdzie na kolejny poziom dzięki tym zmianom, i cieszymy się, że przez kolejne lata będziemy mogli ulepszać życie innych, poprzez umożliwianie im nauki razem z Wami.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs