Kontynuujemy inwestycje w strategie cenowe i marketing


Nieustannie pracujemy nad rozwojem i rozbudową naszego rynku, aby zapewnić powodzenie naszej misji, czyli poprawy życia poprzez naukę. W ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy nowe strategie cenowe i marketingowe, które pomagają łączyć nowych uczestników z wysokiej jakości kursami, które tworzysz. Jako że przygotowujesz się do wielkiego sezonu sprzedażowego przypadającego na Czarny Piątek i Nowy Rok, pragniemy poinformować Cię o postępach, jakie poczyniliśmy w związku z naszymi strategiami cenowymi i marketingowymi, oraz o tym, jakie ma to znaczenie dla Ciebie.

Co więc zamierzamy?

Zwiększenie różnorodności kanałów

Rok 2020 był ogromnym sukcesem dla branży nauczania online. Kontynuowaliśmy nasze inwestycje w prężne sieci Afiliantów oraz wprowadziliśmy nowe kanały marketingowe, aby docierać do nowych uczestników.

  • W USA, Brazylii i Indiach emitowaliśmy reklamy w telewizji konwencjonalnej i streamingowej, które obejrzały miliony potencjalnych uczestników z całego świata. Testujemy różne podejścia na każdym z lokalnych rynków, dzięki czemu uczymy się i dostosowujemy nasze strategie, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

  • Nawiązaliśmy również współpracę z kilkoma świetnymi agencjami medialnymi, aby wieści o Udemy rozchodziły się po świecie. Ostatnio wspominano o nas w mediach takich jak Forbes, BBC Business i Fast Company. Z dumą podkreślamy ogromną pracę, jaką wykonujemy, aby nauka i edukacja były szerzej dostępne.

  • Nawiązaliśmy także nowe rodzaje współpracy, aby kierować coraz to nowych uczestników na naszą platformę. Oferujemy zniżki na kursy jako formę benefitu dla pracowników za pośrednictwem firm takich jak PerkSpot lub BenefitHub, sprzedajemy kursy Udemy bezpośrednio na renomowanych platformach takich jak Amazon India i oferujemy możliwość uzyskania zwrotu kosztu zakupu kursu za pośrednictwem aplikacji finansowych takich jak Acorns, znajdujemy więc nowe, kreatywne sposoby na to, aby nauka online była jeszcze bardziej przyciągająca.

Zwiększanie korzyści wynikających ze zróżnicowania cenowego

Jeśli korzystasz z naszej platformy już od jakiegoś czasu, to na pewno wiesz, jak nasze podejście do promocji cenowych zmieniło się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Kiedyś każdy uprawniony kurs otrzymywał tę samą cenę podczas wyprzedaży, teraz korzystamy z opartych na danych i ustalanych dla każdego kursu z osobna cen promocyjnych dla każdej wyprzedaży we wszystkich miejscach na świecie. Rygorystyczne testy tego podejścia wykazały, że otrzymujemy bardziej zróżnicowane ceny zakupu, wyższe średnie przychody ze sprzedaży na większości rynków oraz wyższe ogólne przychody dla instruktorów.

Testując i optymalizując nasze podejście, widzimy, że uczestnicy cały czas pozytywnie reagują na różne progi cen zależne od treści. Sprawdziło się to również podczas wielkich, obejmujących całą platformę wyprzedaży, które miała miejsce w maju i sierpniu. Obecnie, podczas najważniejszych marketingowo okresów przypadających na Czarny Piątek i Nowy Rok oferujemy zachęcające oferty ze zróżnicowanymi progami cenowymi.

Jak zwykle nowe strategie zniżek stosujemy tylko do kursów uczestniczących w programie Oferty Udemy. Zaktualizowaliśmy naszą dokumentację dotyczącą Ofert, tak aby odzwierciedlała nasze nowe podejście do ustalania cen promocyjnych.

Testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie

Dane i testy są podstawą naszej pracy w Udemy. W 2020 roku przeprowadziliśmy wiele różnych testów, aby upewnić się, że zmierzamy we właściwym kierunku w odniesieniu do strategii cenowych:

  • Cena podstawowa: w kwietniu ogłosiliśmy rozpoczęcie testów cen podstawowych. Naszym głównym celem jest generowanie cen podstawowych dla instruktorów uczestniczących w programie Oferty Udemy, które opierają się na danych o aktualnych cenach rynkowych z uwzględnieniem lokalnych aspektów każdego kraju i dostosowują się do zmian zachodzących z biegiem czasu na rynku. Mierzymy zarówno krótko, jak i długoterminowe skutki tego podejścia, zbierając krajowe dane, aby mieć pewność, że nasze podejście dla danego rynku lokalnego jest właściwe. Wraz z rozwojem nowego podejścia zapewniamy narzędzia wykorzystujące te dane do kontynuowania promocji na rynkach globalnych.

  • Optymalizacja zniżek cenowych: testy pokazały, że zróżnicowanie cenowe jest lepsze dla całego rynku niż wyrównane ceny. Nadal prowadzimy testy cen na poziomie pojedynczych kursów wśród uczestników programu Oferty Udemy, aby docelowo poprawić potencjalny przychód z każdego kursu. Czasami takie testy pozwalają też znaleźć okazje do poprawy strategii cenowych na poziomie regionu. Na przykład ostatnie testy sugerują, że można zwiększyć ogólny przychód instruktora i dostępność uczestników poprzez obniżenie progu cenowego dla Indonezji, będziemy więc wprowadzać w przyszłym miesiącu odpowiednie zmiany i aktualizować naszą Politykę w zakresie promocji.

  • Wyświetlanie ceny: czasami nawet coś tak prostego jak wyświetlona liczba centów czy złotych może wpłynąć na decyzję uczestnika o zakupie kursu. Przeprowadziliśmy testy, dzięki którym dostosowaliśmy zniżki cenowe do standardów głównych sklepów z aplikacjami na urządzenia mobilne. Dało to bardzo obiecujące rezultaty. Ulepszenia te mają też dodatkowe korzyści, polegające na lepszym dopasowaniu cen pod względem różnych urządzeń, na jakich uczestnicy mogą uzyskiwać dostęp do platformy Udemy.

Utrzymywanie naszych programów w zgodzie z naszymi strategiami

W kwietniu wspomnieliśmy, że odchodzimy od programu Ofert procentowych, jako że potwierdziliśmy słuszność decyzji o korzystaniu z danych i wyników testów do opracowywania strategii cenowych na rynku.

Program promocji procentowych zostanie zakończony na początku listopada. Jeśli obecnie uczestniczysz w programie Stałej ceny (Oferty Udemy), nadal możesz korzystać z promocji, bez względu na wygaśnięcie uczestnictwa w programie ofert procentowych. Jeśli obecnie uczestniczysz tylko w Ofertach procentowych, poprosimy Cię o wybranie programu Oferty Udemy przed datą wygaśnięcia. Jeśli postanowisz nie aktualizować umów promocyjnych, Twoje kursy nie będą uwzględniane w programie Ofert Udemy (dotyczy to także Czarnego Piątku).

Nauka z myślą o przyszłości

Uczenie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków nigdy nie było tak ważne jak teraz. Cieszymy się, że tak wielu z was zdecydowało się nauczać poprzez platformę Udemy i jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc tak wielu uczestnikom w znalezieniu odpowiednich kursów, we właściwym kanale i za odpowiednią cenę.

Kiedy szykujesz się na wielki sezon wyprzedażowy, czy to poprzez publikację swojego najnowszego kursu, aktualizację tego, który już dobrze sobie radzi na rynku lub wzbudzenie ekscytacji odbiorców, aby rozpocząć naukę jeszcze w tym sezonie, my uczymy się i doskonalimy razem z Tobą.

Wszystko gotowe do stworzenia kursu? Do dzieła!

Stwórz kurs